1943 rok

Wojska niemieckie niszczyły getto, dom po domu, grzebiąc w nich ludzi, którzy ukrywali się. Powstanie z 19 kwietnia 1943 roku było walką odzyskania własnej godności, krzykiem o wolność i życie…