77 rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

Pamiętamy…Obchodzimy 77 rocznice Powstania w Getcie Warszawskim. Powstanie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, kiedy to niemieckie oddziały wojskowe i policyjne wkroczyły na teren getta w celu jego likwidacji. Dzielni Polacy z Armii Krajowej w ramach Akcji „Getto” wspierali żydowskich powstańców, poprzez dostarczanie broni czy pomoc w ewakuacji – to była nierówna walka o życie, honor i godność.