AKCJA – „EKO- DZIEŃ”

Dnia 8 maja nasi Mieszkańcy we współpracy z Młodzieżą ze Szkoły Specjalnej przy ul. Długiej w Warszawie podjęli akcję „Eko-Dzień”.  W  jej ramach wzięli udział w pokazie filmu pt. „Smog miasta bez tchu” oraz w dyskusji na temat szkodliwego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka.  W części praktycznej oczyszczone zostały ze śmieci podwórko oraz ogród sensoryczny.  Przy tej okazji rozpoznawano gatunki roślin  rosnących w ogrodzie. Słoneczna majowa pogoda sprzyjała akcji, a prowadzone  działania były rejestrowane obiektywem aparatu fotograficznego.  Eko-działania integracyjne zostały zakończone warsztatami plastycznymi, podczas  których przygotowano plakat promujący postawy proekologiczne.