Anonimowy Darczyńca

Przyłbice, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji – tak bardzo potrzebne środki ochrony indywidualnej przekazał Nam poprzez WCPR, Anonimowy Darczyńca. Serdecznie dziękujemy Kochanemu Anonimowemu Darczyńcy za wrażliwość, wsparcie i serce.