Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

miejscem międzypokoleniowych spotkań

Archiwum

Kategoria: WCAG

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

17-09-2021

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 zapewnia dostęp do usługi tłumacza języka migowego on-line.Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać na dwa sposoby: Nie wychodząc z domuPrzez stronę www – niezbędny jest dostęp do sprzętu (np. komputer PC, laptop, tablet, […]

Kategoria: WCAG

Tekst do odczytu maszynowego

06-09-2021

Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13 00-224 Warszawa tel. 22 831 52 51, adres strony internetowej www.dpswojtowska.pl facebook: #Dom-Pomocy-Społecznej-Wójtowska, twitter: @dpswojtowska Dom jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla 110 osób przewlekle somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki. W Domu świadczone są usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające. Doświadczeni pracownicy identyfikują potrzeby mieszkańców i prowadzą codzienną opiekę pielęgnacyjną oraz medyczną […]

Kategoria: Aktualności

Przetarg

15-12-2020

Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Wójtowska w Warszawie.

Kategoria: Referencje

Magdalena Bojarska, Prezes Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”

14-05-2019

„Te lata [współpracy], to czas intensywnych działań podejmowanych na rzecz seniorów z niepełnosprawnością, które nie mogłyby być podjęte gdyby nie wspaniale układająca się współpraca z Panią, kierowanym przez Panią zespołem pracowników oraz mieszkańców domu – używam tu celowo słowo dom (a nie DPS), gdyż dzięki zaangażowaniu pracowników i panującej w nim atmosferze, mieszkańcy traktują to […]

Kategoria: Referencje

Andrzej Sochocki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Józefosławiu

14-05-2019

„Dzięki spotkaniom z seniorami możliwa jest integracja międzypokoleniowa, dzieci i młodzież nabywają nowe kompetencje społeczne – rozwijana jest umiejętność współżycia społecznego i zdolność komunikacji interpersonalnej, uwrażliwia się uczniów na potrzebę i sens pomocy drugiemu człowiekowi, młodzi i seniorzy poznają swoje „światy”, znajdują w nich różnice, ale poszukują również płaszczyzn wspólnych”.

Kategoria: Referencje

Agnieszka Wędrychowicz, Wiceprezes Fundacji Dogoterapeutycznej „HUSKY TEAM”

14-05-2019

„Przebywając w tejże placówce [DPS przy ul . Wójtowskiej] zauważa się ciepłe i życzliwe podejście pracowników do podopiecznych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, ale też profesjonalizm działania wymagający czasami stanowczej i jednocześnie spokojnej reakcji”.