Grupa osób pozująca w ramkach autoportretowych

AUTOPORTRETY W PERSPEKTYWIE …

… to tytuł warsztatów dramowych, w których braliśmy udział ucząc się wyrażać własne emocje i uczucia a przez to kształtując swoje umiejętności społeczne i intelektualne. Ważnym celem było nawiązywanie pozytywnych relacji pomiędzy sobą z wykorzystaniem technik dramowych  takich jak: ,,pomnik indywidualny”, ,,pomnik grupowy”,,,żywy obraz”, ,,odgrywanie scenek improwizacyjnych” oraz ,,telefon do przyjaciela”. Osoby prowadzące rozmawiały z nami na temat metodologii warsztatu oraz o tym co jest ważne w wyrażaniu samego siebie i budowaniu dobrych relacji w grupie. W pracy warsztatowej wykorzystaliśmy rekwizyt jakim była ramka, którą wykonaliśmy w ramach warsztatów plastycznych. Każdy z nas przyjmując rolę zdobył doświadczenie, które ma zastosowanie praktyczne.