Usługi

MISJA I CHARAKTER DOMU

25-04-2017

Nasz Dom Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy. Decyzją Nr 25/210 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia…

WARUNKI BYTOWE

20-05-2015

Dom ma piękną lokalizację. Znajduje się na terenie Nowego Miasta, w rejonie ulic Zakroczymska, Bonifraterska, Konwiktorska.

Powierzchnia działki obejmująca budynek…

USŁUGI OPIEKUŃCZE

20-05-2015

W ramach Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego działa zespół opiekuńczy oraz zespół pielęgniarski.

Personel udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacyjnych oraz wsparcia…

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

20-05-2015

Usługi wspomagające są świadczone w ramach działalności dwóch zespołów wchodzących w skład Działu Opiekuńczego-Terapeutycznego: zespół wspomagający i zespołu pracowników…

ŚWIADCZENIE PRACY SOCJALNEJ

20-05-2015

Zespół Pracowników Socjalnych współpracuje z Mieszkańcami, a także ich rodzinami w załatwianiu wszelkich spraw związanych z przyjęciem oraz pobytem
w…

ZASADY KIEROWANIA I ODPŁATNOŚCI

20-05-2015

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub…

Następne