WCAG

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

17-09-2021

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 zapewnia dostęp do usługi tłumacza języka migowego on-line.
Skorzystanie…

Tekst do odczytu maszynowego

06-09-2021

Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13 00-224 Warszawa

tel. 22 831 52 51, adres strony…