CYFRYZACJA DLA SENIORA

Centrum Pomocy Społecznej  przy ul. Świętojerskiej 12 w Warszawie zorganizowało warsztaty komputerowe dla Seniorów.  Nam w to graj  i postanowiliśmy  cyklicznie,  trzy razy w tygodniu w nich uczestniczyć. Dla jednych  to możliwość zapoznania się z podstawami programowymi Microsoft Word, a dla innych doskonalenia nabytych już umiejętności. Można na przykład nauczyć się  bezwzrokowego pisania. Warsztaty komputerowe są też jedną z form integracji ze środowiskiem sąsiedzkim – dzięki nim poznajemy naszych sąsiadów. ,,Cyfryzacja dla Seniora”  – włączamy się aktywnie i rozwijamy nasz potencjał!