Mieszkańcy siedzą na świetlicy przy stole i czytają performatywnie wiersze

Performatywnie MROŻEK, WYSOCKI I WALIGÓRSKI

Spontaniczność i improwizacja to charakter czytania performatywnego, które miało miejsce w naszej świetlicy. W sposób sceniczny performatywnie odczytaliśmy wybrane teksty Mrożka, Waligórskiego i Wysockiego. Widzowie dali nam poznać, że się im podobało i czekają teraz na powieść – klasykę … właśnie rozpoczęły się próby.