dostawa artykułów żywnościowych

Z przyczyn technicznych do momentu naprawy usterki, informacje dotyczące BIP zamieszczane będą na stronie Domu Pomocy Społecznej Wójtowska.

specyfikacja

zalacznik_nr1_SIWZ

zalacznik_nr2.1_SIWZ

zalacznik_nr2.2_SIWZ

zalacznik_nr2.3_SIWZ

zalacznik_nr2.4_SIWZ

zalacznik_nr2.5_SIWZ

zalacznik_nr2.6_SIWZ

zalacznik_nr2.7_SIWZ

zalacznik_nr2.8_SIWZ

zalacznik_nr2.9_SIWZ

zalacznik_nr2.10_SIWZ

zalacznik_nr3_SIWZ

zalacznik_nr4_SIWZ

zalacznik_nr5_SIWZ

zalacznik_nr6_SIWZ

zalacznik_nr7_SIWZ