środki higieniczne

DZIĘKUJEMY…

Panu Łukaszowi Salwarowskiemu, Prezesowi Stowarzyszenia MANKO współprowadzącemu kampanię Solidarni z Seniorami za: materiały edukacyjno – aktywizacyjne ,,Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora”, książki Mistrza Sobiesława Zasady ,,Moje Rajdy”, informatory oraz środki ochrony osobistej w postaci maseczek wielokrotnego użytku i produkty higieny osobistej. Tego typu wsparcie jest dla nas bardzo znaczące w trudnym czasie pandemii.