maseczki ochronne i protokół zdawczo-odbiorczy

Dziękujemy…

…Wojewodzie Mazowieckiemu za podarowane nam środki ochrony indywidualnej w postaci 12.000 sztuk maseczek włókninowych. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń Covid-19 w środki te dodatkowo zaopatrzeni zostaną nasi pracownicy, którzy wykonują wiele codziennych czynności opiekuńczych, rehabilitacyjnych                           i terapeutycznych.