Dziękujemy za „WIELKIE” Serca

W minionym tygodniu otrzymaliśmy wsparcie w postaci potrzebnych środków ochrony osobistej. Dziękujemy Wszystkim ludziom o „wielkich” sercach, którzy Nas wspierają, dzielą się szczodrością i czynią dobro. Serdecznie dziękujemy panu Wojewodzie Mazowieckiemu za maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji , panu Andrzejowi Różyckiemu i panu Marcinowi Romeyko – Hurko wraz z przyjaciółmi, którzy przekazali przyłbice ochronne dla pracowników Naszego Domu. Wyrazy wdzięczności kierujemy też do Wolontariuszy ze wspólnoty „Przymierze Miłosierdzia” za obdarowanie Mieszkańców środkami higieniczno – kosmetycznymi.