Dziękujemy…

W ostatnich dniach dużo mówi się jak ważne są środki ochronne do „zwalczania” COVID-19. My w takie środki jesteśmy wyposażeni. W dniu 3 kwietnia dostaliśmy od Wojewody Mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła środki ochrony osobistej – między innymi kilka baniaków Nitroseptu i o wiele wiele więcej. Pani Dyrektor i Personel Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 dziękują Wojewodzie Mazowieckiemu za pamięć i olbrzymie wsparcie!!!