Grupa starszych ludzi z młodzieżą

Dzień Sąsiada

Napiszę ci dzisiaj synku
O młodzieży tej z „Przyrynku”
Młodzież z „Rynku” z nami trzyma
Chociaż my to już rutyna
Oni nas się wciąż trzymają
Na spacery zabierają
Na to nie ma żadnej siły
Bo nas sobie wypatrzyli
Wszyscy dobrze o tym wiemy
Bez nich to nie istniejemy
O złych rzeczach zapominasz
Bo się z nimi dobrze trzymasz
Znów z młodzieży przykład biorę
Bo nie jestem „zakapiorem”
Młodzież pożartować umie
Dzięki nim więcej rozumiem
I gdy już tracę nadzieję
Dzięki nim się znowu śmieję!

Leszek E.