,,FAIR PLAY’’ – WARSZTATY Z PSYCHLOGII EMOCJI

W ramach projektu ,,Fair Play” – warszawski model przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” w naszym Domu odbyły się kolejne warsztaty dla nas – pracowników. Pod okiem prowadzącego przywoływaliśmy   sytuacje budzące w nas niepożądane emocje i odczucia oraz uczyliśmy się jak z nimi sobie radzić. Zgłębiając psychologię emocji budujemy pozytywne relacje wewnętrzne oraz te ze środowiskiem lokalnym. Prowadzi to do zmniejszania negatywnych stereotypów, zapobiega wykluczeniu społecznemu budując pozytywny wizerunek naszego Domu. Oczekujemy na finał  realizacji projektu ,,Fair Play” w ramach którego odbędzie się wspólna biesiada przy muzyce.