Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Dom Pomocy Społecznej w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 zapewnia dostęp do usługi tłumacza języka migowego on-line.
Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się.

Z usługi tłumacza j. migowego online można skorzystać na dwa sposoby:

Nie wychodząc z domu
Przez stronę www – niezbędny jest dostęp do sprzętu (np. komputer PC, laptop, tablet, telefon komórkowy) wyposażonego w kamerę i podłączonego do Internetu. Kliknięcie przycisku poniżej łączy z tłumaczem on-line języka migowego. Osoba ta może przetłumaczyć wskazane informacje ze strony i może skontaktować się w imieniu osoby potrzebującej wsparcia z naszym Domem.

Podczas wizyty w siedzibie DPS
W dwóch punktach na parterze Domu (w recepcji i pokoju pracowników socjalnych) znajduje się oznakowane stanowisko umożliwiające dostęp do usługi. Pracownik (za pośrednictwem komputera z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między gościem a pracownikiem. Rozmowa odbędzie się w czasie rzeczywistym.
Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.