„JESTEŚMY CZĘŚCIĄ PROJEKTU…”

W dniu 24 listopada w ramach edukacji obywatelskiej odbył się w naszym Domu wykład związany z udziałem w projekcie „AS w budżecie partycypacyjnym”. Zapewniło to możliwość aktywnego udziału w piątej już edycji budżetu partycypacyjnego, co jest dużym wsparciem dla naszych Mieszkańców w  wieku 60+. Wykład dawał możliwość współdecydowania o przeznaczeniu części budżetu Warszawy, zapewniając o realnym wpływie każdego uczestnika spotkania na jego najbliższe otoczenie. Zapoznanie się  z ofertą projektu AS  uruchomiło rozpoznanie potrzeb naszych Mieszkańców, wobec czego, zapewniło  aktywne zaangażowanie się w kształtowanie wizerunku okolicy poprzez udział w  cyklicznych spotkaniach edukacji obywatelskiej Seniorów. Różne możliwości, różne pomysły to – kreatywny Senior.