Jesteśmy online

Internet, tablety, smartfony, wycieczki online, zakupy online czy łączność ze społeczeństwem z całego świata, daje nam poczucie nieustannego uczestnictwa w życiu społecznym, poszerzaniu horyzontów i stosowaniu rozwiązań ułatwiających życie codzienne. Wzrost zainteresowania technologiami cyfrowymi, przyczynia się do doskonalenia umiejętności korzystania z licznych możliwości „świata online”.