KRĘGLE ACTION

Mimo wysokich temperatur na zewnątrz, obudził się w Nas duch sportu. Zaopatrzeni w wodę, nakrycia głowy postanowiliśmy zorganizować zawody sportowe w kręgle. Szybko stworzyliśmy drużynę i przystąpiliśmy do sportowej rywalizacji. Z sentymentem wspominaliśmy również słynne sierpniowe olimpiady sportowe w Ośrodku Nowolipie i choć nie zapłonął znicz olimpijski, to zawody na Wójtowskiej 13 były przednie.