Mężczyzna i kobieta siedzą przy stole, zapisują coś na kartkach

LISTY DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Zarząd Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora podjął inicjatywę organizacji trzeciej edycji swojej dobroczynnej akcji, w której wzięliśmy z radością udział. W związku ze stanem pandemii dotychczasowa formuła odbyła się z pewnymi zmianami logistycznymi. Nie przeszkadzało to jednak w podjęciu przez nas działań związanych z pisaniem listów i wyrażaniem w nich swoich życzeń co do wymarzonych prezentów. Każdy z nas starał się zredagować swój list tak, aby był czytelny i zawierał osobiste podziękowanie w swojej treści. Listy przekazaliśmy drogą elektroniczną do zarządu Fundacji. Oczekujemy na finał akcji …