Magdalena Bojarska, Prezes Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”

„Te lata [współpracy], to czas intensywnych działań podejmowanych na rzecz seniorów z niepełnosprawnością, które nie mogłyby być podjęte gdyby nie wspaniale układająca się współpraca z Panią, kierowanym przez Panią zespołem pracowników oraz mieszkańców domu – używam tu celowo słowo dom (a nie DPS), gdyż dzięki zaangażowaniu pracowników i panującej w nim atmosferze, mieszkańcy traktują to miejsce jak prawdziwy dom, a nie instytucję, co często słyszymy podczas różnego rodzaju spotkań i rozmów”.