MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY DO SPEKTAKLU – „(U)RODZINY”

W dniu 6 lutego odbyło się już po raz drugi spotkanie warsztatowe naszych Seniorów z Młodzieżą Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”. Spotkanie to zapoczątkowało pierwszy etap procesu w projekcie pt. „(U)RODZINY”. Celem ćwiczeń było poznawanie siebie, spojrzenie na siebie w grupie integracyjnej, rozpoznawanie czym jest przestrzeń osobista i przestrzeń ogólna, współdziałanie w grupie oraz współoddziaływanie. Punktem odniesienia w warsztatach była też praca z tekstem i zwrócenie szczególnej uwagi na słowa klucze, które uczestnicy wzięli „na warsztat dyskusyjny”.