Międzypokoleniowe warsztaty świąteczne z młodzieżą z sow