Działamy razem

„MIĘDZYPOKOLENIOWY KOLAŻ”

Comiesięczne spotkania z młodzieżą i dziećmi  stały się tradycją naszego domu. W maju gościliśmy pięć grup młodych osób, były to: dwie grupy dzieci z Klubu „Filary”, młodzież z „Domu przy Rynku”, młodzież ze ZSS przy ul. Długiej, harcerki ZHR  z Drużyny „Żywioły.” Poprzez występy teatralne, spacery, gry, warsztaty artystyczne i rozmowy  o życiu budujemy więzi międzypokoleniowe. Działając razem pogłębiamy i podtrzymujemy dobre relacje.