Czworo Mieszkańców Domu trzymających Polską Flagę.

#MuremZaPolskimMundurem

Bezpieczni Seniorzy dziękują Polskim Służbom Mundurowym za ochronę naszych polskich granic – #MuremZaPolskimMundurem.