Budynek Domu Pomocy Społecznej

O DOMU

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 jest jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy. Decyzją Nr 25/210 Wojewody Mazowieckiego z dnia 1 grudnia 2010 roku został wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod numerem 63, jako dom dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom posiada 110 miejsc i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa Mieszkańców oraz stanu ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Dom położony jest na terenie Nowego Miasta, w rejonie ulic Zakroczymskiej, Bonifraterskiej i Konwiktorskiej.

Powierzchnia działki, na której usytuowane są budynek i otaczające go tereny zielone wynosi 1974 m2. Dom jest obiektem trzypiętrowym, posiada balkony od strony dziedzińca i elewacji zachodniej.