Obchody Godziny „W” na Wójtowskiej 13

Uroczyście odśpiewaliśmy  polski hymn narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła …”. Były wspomnienia i łzy. Deklamacje wierszy powstańczych i multimedialna prezentacja. Wszystko to stworzyło niepowtarzalną atmosferę święta. Uczciliśmy Tych, którzy walczyli za wolność Warszawy i Polski. Bóg, Honor i Ojczyzna to nie puste słowa. My pamiętamy!