Cztery Harcerki przed wejściem do Domu pozują z kartami świątecznymi

,,ORAWA” O NAS PAMIĘTA …

Harcerki z Drużyny  ,,Orawa” nr 20 w Warszawie pamiętają o nas przesyłając nam pięknie ozdobione kartki z życzeniami świątecznymi. Każdy z nas otrzymał swoją otwierając serce dla tych, którzy chcą być z nami. Serdecznie dziękujemy!