Pamiętamy – 72 rocznica zakończenia II wojny światowej

W dniu 11 maja 2017 r. Mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w spotkaniu ” Pamiętamy 1939 – 1945″, które odbyło się w Muzeum Niepodległości przy Alejach Solidarności 62 w Warszawie. W spotkaniu tym zaprezentowano program „Łagodzenie skutków długotrwałego stresu wojennego”. Organizatorem uroczystości była   Fundacja ” Moje Wojenne Dzieciństwo” której prezesem jest  Pani  Eulalia Rudak. Śpiew, recytacje oraz filmy archiwalne stanowiły część artystyczną spotkania przywołując w swej istocie znamienne słowa poety Zbigniewa Jerzyny:

„Oglądało tyle nieszczęść

– polskie dziecko

i uczyło się uśmiechu

– polskie dziecko”

 

 

Zapraszamy do galerii