Początki

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wybudowany został na początku lat 60-tych przez Centralny Żydowski Komitet Pomocy Społecznej działający przy Towarzystwie Społeczno Kulturalnym Żydów w Polsce. Na mocy porozumienia z listopada 1964 Towarzystwo przekazało Dom na rzecz Prezydium Rady Narodowej miasta stołecznego Warszawy w zamian za zobowiązanie do przyjmowania pensjonariuszy zaakceptowanych przez Towarzystwo oraz nie zmienianie przeznaczenia i charakteru Domu.

Z wejściem w życie ustaw reformujących samorząd, Dom został zaliczony do jednostek samorządu terytorialnego m.st. Warszawy. W roku 2010 założono księgę wieczystą dla nieruchomości zabudowanej, dostosowano Dom do obowiązujących standardów wyznaczonych przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej. Decyzją Nr 25/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Wojewoda Mazowiecki dokonał wpisu Domu w Rejestr Domów Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego pod pozycją nr 63.