PODSUMOWANIE PROJEKTU

Podsumowanie projektów seniorskich zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego na rok 2019 oraz wyniki głosowania na te projekty odbyło się w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” w dniu 19 lipca. Spotkanie odbyło się w ramach projektu „As w budżecie partycypacyjnym”, realizowanego przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” we współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście i Urzędem Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, a także z wybranymi miejscami aktywności lokalnej w obu dzielnicach, a współfinansowanego przez m.st. Warszawę. Na spotkanie zaproszono autorów zwycięskich projektów, w tym przedstawicieli DPS Wójtowska, których projekt „Sąsiedzkie Country na dechach” zwyciężył w obszarze Starego Miasta. Uczestnicy zastanawiali się również, jakie działania mogą jeszcze podjąć pracownicy dzielnicowych instytucji, aby mieszkańcy miasta aktywniej włączyli się w jego życie. Spotkanie zakończyło się wręczeniem dyplomów pomysłodawcom zwycięskich projektów. Dziękujemy jeszcze raz Pani Agacie Bluj z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” za wsparcie w prowadzeniu naszego projektu oraz wszystkim, którzy włączyli się w jego promocję!