PODZIĘKOWANIE DLA PANA ANDRZEJA

Pani Prezydent Miasta St. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz złożyła podziękowanie dla Pana Andrzeja Mielczarka, pomysłodawcy zwycięskiego projektu obywatelskiego ,,Sąsiedzkie Country na dechach” złożonego przez nasz Dom do budżetu partycypacyjnego Miasta St. Warszawy na rok 2019. Pani Prezydent wyraziła uznanie dla Pana Andrzeja za udział w piątej edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Dziękując za przygotowanie i pilotowanie projektu wskazała, że stanowi to wyraz odpowiedzialności za otoczenie. Panie Andrzeju, gratulacje!