„POKOLĘDZIE”…CZYLI KOLĘDOWA AKCJA!

W dniu 24 stycznia odwiedziła naszych Mieszkańców grupa wolontariuszy z Centrum Myśli Jana Pawła II z koncertem „PoKolędzie”. Wolontariusze kolędują w szpitalach, hospicjach, domach dziecka oraz w domach pomocy społecznej – „niosąc radość tradycyjnych polskich kolęd”. Dobry to sposób na podtrzymywanie tradycji, na integrację międzypokoleniową oraz na doświadczanie prawdziwego spotkania. Nasi Mieszkańcy byli zaangażowani we wspólne wykonywanie kolęd, co było przejawem wzajemnej życzliwości.