Film wyświetlany na ekranie prokcyjnym

„Popołudnie z muzyką”