PRAKTYKANCI DZIAŁAJĄ…

Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 przy ul. Długiej w Warszawie nadal prężnie działają przychodząc do nas cyklicznie w ramach swoich praktyk zawodowych. Cel jaki przyświeca spotkaniom to wzajemna motywacja do wielopłaszczyznowej aktywności. W tym zakresie wykonują wiele różnorakich czynności takich jak: przecieranie stolików w stołówce, podlewanie kwiatów, pomoc w przemieszczaniu się osobom niesamodzielnie funkcjonującym, roznoszeniu posiłków, karmieniu osób leżących oraz czytanie dla nich książek. Działania praktykantów dotyczą też zapoznawania się z urządzeniami biurowymi i segregacją dokumentów. Zaangażowanie uczniów z Długiej na rzecz naszego Domu wzbudza w nas podziw i wdzięczność. Wzajemne uczenie się nawiązywania kontaktów służy budowaniu  wyjątkowych sąsiedzkich relacji. Oczekujemy na kolejne przyjście uczniów z wielką radością!