Profilaktyka Zdrowotna

W myśl zasady, że w zdrowym ciele mieszka zdrowy duch, odbyły się w naszym Domu konsultacje diabetologiczne w ramach projektu „Działania edukacyjne i konsultacyjne na rzecz poprawy stanu zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego”. Konsultacje miały charakter spotkań z lekarzami ze szpitala bródnowskiego; w ich trakcie troje lekarzy konsultowało uczestników spotkania, którzy wcześniej zostali poddani badaniu krwi, ciśnienia i wagi ciała pod kątem schorzeń i powikłań cukrzycy. Ponadto specjaliści-dietetycy przeprowadzili szkolenie z zakresu zdrowego żywienia z wykorzystaniem  filmów i innych materiałów edukacyjnych.