Program „POWIĘKSZENIE BAZY OSÓB DŁUGOWIECZNYCH …”

Program „Powiększenie bazy osób długowiecznych do badań nad genetyką i epigenetyką starzenia. Badania wielkoskalowe” prowadzony był przez Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej, PAN oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej. Celem działań jest odnalezieniu grupy seniorów, którzy mogą poszczycić się długim wiekiem i uzyskanie od nich informacji dotyczących kolei życia i stanu zdrowia. Ponadto starano się wyselekcjonować z próbki krwi pobranej od uczestników, czynniki odpowiedzialne za procesy starzenia. Do programu zgłosił się jeden Mieszkaniec, którego odwiedził przedstawiciel kadry programowej i pielęgniarka.