Projekt „AKADEMIA ROZWOJU SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEGO SENIORÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej Koniku”. Finansowany był z Rządowego Programu ASOS 2014. Projekt miał na celu zwiększenie aktywności społecznej seniorów z niepełnosprawnością w wieku powyżej 60 lat. W ramach jego realizacji odbywały się cotygodniowe spotkania w siedzibie Fundacji, które dotyczyły promocji samodzielności, wspomnienia dawnej Warszawy oraz rocznic wydarzeń historycznych. Kolejnym istotnym elementem działań projektowych były wyjścia hospitacyjne do m. in. Sejmu, Senatu i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto odbyły się dwa wyjazdu studyjne do Kielc i Łodzi w trakcie, których Mieszkańcy mogli wymienić się doświadczeniami życiowymi z seniorami z tych miast.