Projekt „DZIADEK-WNUCZEK”

Od października 2011 roku Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej i uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka uczestniczą w realizacji projektu „Dziadek-Wnuczek”. Celem projektu jest budowanie relacji międzypokoleniowych, wymiana myśli światopoglądowych, wspomnień i historii życiowych.
W 2013 roku licealiści przychodzili po swoich zajęciach lekcyjnych do naszych Mieszkańców w wybrane dni tygodnia, prowadzili rozmowy, przedstawiali przygotowane przez siebie inscenizacja. Podczas spotkań z Mieszkańcami budowane są relacje, prowadzone rozmowy, w których uczniowie spontanicznie zadają pytania i proszą naszych Seniorów o wspomnienia z czasów dzieciństwa i młodości. Podczas cyklicznych spotkań nawiązały się przyjaźnie potwierdzone spotkaniami naszych Mieszkańców z uczniami nawet podczas ferii zimowych. W projekcie w 2013 roku uczestniczyło 10 uczniów.