Projekt „INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA SENIORÓW”

Projekt był realizowany przez Collegium Civitas we współpracy z Klubem Myśli Społecznej Inicjatywy. Głównym założeniem Szkoły było zwiększenie wiedzy oraz poprawienie kondycji zdrowotnej osób starszych poprzez organizowanie dla nich weekendowych wykładów i szkoleń wokół zagadnień promocji zdrowia i zdrowia publicznego. Program nauczania łączył w sobie równoważenie wiedzy i kompetencji z zakresu nauk biologicznych, medycznych z dorobkiem nauk humanistycznych i społecznych, a także wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi w tych dziedzinach i koncentrował się wokół problemów i wyzwań zdrowotnych, wiedzy o zdrowiu i promocji zdrowia w różnych wymiarach: medycznym, filozoficznym, etycznym, biologicznym, społeczno-kulturowym oraz ekonomicznym. W projekcie brało udział 2 Mieszkańców.