Projekt Teatralno-Filmowy „Nasz Teatr”

Projekt realizowany był przez Fundację „Edukacja Inaczej” i Fundację „Więź Pokoleń”. Nasi mieszkańcy uczestniczyli w warsztatach teatralno-filmowych oraz w wyjeździe teatralnym w okresie letnim. W ramach projektu odbyły się przedstawienia przygotowywane przez dzieci i młodzież z ośrodków socjoterapeutycznych oraz seniorów, w tym z zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego „Dom przy Rynku”. Odbył się także Festyn w przestrzeni miejskiej, który miał na celu integrację poprzez sztukę wyrażoną w formie teatralnej, filmowej i połączony był z loterią fantową. Każdy z uczestników mógł spróbować swoich sił, zmierzyć się ze swoimi słabościami, nawiązać nowe znajomości i wymienić się doświadczeniami. Projekt był świetną okazją do nawiązania dialogu międzypokoleniowego a także możliwością budowania kapitału społecznego i walki z wykluczeniem. Mieszkańcy oglądali też spektakle teatralne m.in. takie jak: ,,Dziady’’ A. Mickiewicza w Teatrze ,,Studio’’, ,,Wdowy’’ S. Mrożka wystawiane przez Stowarzyszenie Działań Twórczych ,,Republika Warszawa’’. W ramach projektu ,,Nasz Teatr’’ odbywały się także interaktywne prezentacje eksponujące sposoby współpracy w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego celu np. stworzenia mini spektaklu z udziałem seniorów, dzieci i młodzieży zapraszając widzów do wspólnej prezentacji scenicznej.