PROJEKT „(U) RODZINY”

W ramach integracji sąsiedzkiej zainicjowany został kolejny projekt w  partnerstwie z  Ośrodkiem Wychowawczym „Dom przy Rynku”. Projekt pt. „(U)Rodziny” będzie realizowany od września 2017 r. do maja 2018 r. Harmonogram spotkań integracyjnych obejmuje takie czynności jak: pomoc młodzieży przy przemieszczaniu się naszych Mieszkańców z okazji wyjść zewnętrznych, pomoc w przygotowaniach do świąt, czytanie prozy  dla Mieszkańców w ich pokojach, wspólne gry sportowe i planszowe, wspólne komponowanie scenografii do przedstawień, świętowanie urodzin uczestników spotkań, współudział w warsztatach do spektaklu, wspólne sporządzenie scenariusza spektaklu, prezentacja spektaklu pt. „(U) Rodziny”, która zakończy projekt. Mamy pełną głowę pomysłów oraz wspólny cel i to nas motywuje do działań twórczych i to łączy „dziadka z  wnuczkiem”. Jak dobrze mieć sąsiada… to się z nim pogada!