Projekt „Weekendowa Akademia Aktywnego Seniora”

Projekt realizowany był w ramach Projektu „Akademia Rozwoju Społeczno Obywatelskiego Seniorów z Niepełnosprawnością”, (Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020).

Nasi mieszkańcy uczestniczyli w różnorodnych formach spotkań. Celem projektu było zwiększenie aktywności społeczno-obywatelskiej seniorów poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu nauk społecznych, wyjść hospitacyjnych (m.in. do Parlamentu, Biura Pełnomocnika Rządu ds. osób Niepełnosprawnych, spotkań weekendowych (literackich, teatralnych), wspólnych wyjazdów, organizacji Dnia Seniora.

Zajęcia odbywały się zarówno w pomieszczeniach naszego Domu jak i w innych miejscach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budynki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczestnicy otrzymywali materiały szkoleniowe a także mogli porozmawiać w punkcie konsultacyjnym. Wielu mieszkańców dzięki tej inicjatywie podniosło swoją świadomość obywatelską.

W ramach tego projektu mieszkańcy uczestniczyli w następujących wydarzeniach: