Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”

Dziękujemy Panu Wojewodzie Mazowieckiemu za przyznanie grantu w kwocie 240 713,10 zł na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.