Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

miejscem międzypokoleniowych spotkań

Projekty psychologiczne
realizowane przez DPS w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 w roku 2023

Profilaktyka zdrowia psychicznego

Numer Nazwa Cele Rodzaj (metody) Forma
A.1. Lubię siebie. Przeciwdziałanie depresji Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości Kształtowanie umiejętności opowiadania o swoich zaletach Poznanie technik dot. pozytywnego monologu wewnętrznego treningi umiejętności społecznych, konsultacje psychologiczne indywidualna grupowa
A.2. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym Zdobywanie wiedzy dot. emocji prowadzących do agresji Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością Kształtowanie umiejętności reagowania na atak werbalny i fizyczny Poszerzanie wiedzy dot. biologicznych uwarunkowań agresji Uświadomienie sobie konsekwencji zachowań agresywnych treningi umiejętności społecznych, konsultacje indywidualne indywidualna grupowa
A.3. Nie jestem sam. Mam wsparcie. Wyrobienie nawyku regularnego korzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem DPS Kształtowanie umiejętności społecznych oraz kompetencji osobistych Aktywizacja społeczna Nabywanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania, konstruktywnego okazywania radzenia sobie z emocjami Wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem konsultacje psychologiczne indywidualna

Rozwój kompetencji osobistych i społecznych

Numer Nazwa Cele Rodzaj (metody) Forma
B.1. Ja wśród innych Integrowanie z innymi mieszkańcami DPS Kształtowanie umiejętności społecznych oraz kompetencji osobistych Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów interpersonalnych Aktywizacja społeczna Nabywanie i podtrzymywanie umiejętności pracy w grupie Kształtowanie postawy prospołecznej (empatia, tolerancja, szacunek wobec innych) treningi umiejętności społecznych grupowa
B.2. Uczę się siebie Poszerzanie wiedzy dotyczącej psychologicznych aspektów funkcjonowania człowieka Zdobywanie wiedzy dot. własnych mechanizmów psychologiczno ? emocjonalnych Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z trudnymi stanami psychicznymi Uświadamianie sobie własnych wartości, schematów, stylów myślenia Treningi umiejętności społecznych grupowa
B.3. Rozwój osobisty seniora. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem Kształtowanie postawy asertywnej Doskonalenie umiejętności dot. komunikacji interpersonalnej Zdobywanie wiedzy dotyczącej psychologii oraz funkcjonowania w grupie treningi umiejętności społecznych, wykłady, warsztaty psychoedukacyjne, konsultacje psychologiczne indywidualna Grupowa
B.4. Emocje Nabywanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania, konstruktywnego okazywania i radzenia sobie z emocjami Kształtowanie umiejętności opowiadania o własnych emocjach Rozwijanie umiejętności konstruktywnego reagowania na emocje innych treningi umiejętności społecznych, konsultacje psychologiczne indywidualna
B.5. Samodzielność, sprawczość, samorządność Rozwijanie wiedzy dot. własnych obowiązków i praw jako obywatel/mieszkaniec DPS Poznawanie obowiązujących zasad i norm społecznych Kształtowanie postawy prospołecznej Rozwijanie zaangażowania w funkcjonowanie DPS konsultacje psychologiczne, czytanie prasy i książek wraz z dyskusją indywidualna Grupowa
B.6. Ale kino! Kulturalnie i emocjonalnie Uwrażliwianie kulturowe Poszerzanie wiedzy związanej z kinematografią Nabywanie i podtrzymywanie umiejętności pracy w grupie Kształtowanie umiejętności komunikowania emocji i poglądów w grupie Rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką Aktywizacja społeczna warsztaty psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, wykłady, oglądanie filmów psychologicznych grupowa
B.7. Jestem tu nowy Poznawanie norm i zasad funkcjonowania DPS Integrowanie z innymi mieszkańcami DPS Nazywanie własnych trudności, potencjałów, potrzeb i oczekiwań Wyrobienie nawyku regularnego korzystania z konsultacji indywidualnych z psychologiem DPS treningi umiejętności społecznych, konsultacje indywidualne indywidualna Grupowa

Rozwój funkcji poznawczych

Numer Nazwa Cele Rodzaj (metody) Forma
C.1. Ćwiczę Mózg Doskonalenie funkcjonowania procesów poznawczych (pamięć, myślenie, percepcja, uwaga, język) treningi poznawcze, treningi umiejętności społecznych, warsztaty psychoedukacyjne, konsultacje psychologiczne indywidualna Grupowa