Dom Pomocy Społecznej Wójtowska

miejscem międzypokoleniowych spotkań

Projekty terapii uzależnień
realizowane przez DPS w Warszawie przy ul. Wójtowskiej 13 w roku 2023

Zdrowie i Motywacja

Numer Nazwa Cele Rodzaj (metody) Forma Rodzaj terapii
A.1. Zdrowe ciało, zdrowy umysł Redukcja wzmożonego napięcia psychosomatycznego Przeciwdziałanie stanom lękowym. Rozwijanie zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku relaksacja grupowa psychoterapia uzależnień
A.2. Poszukiwacze Wzbudzenie i wzmocnienie motywacji do leczenia Rozpoznanie problemów życiowych i połączenie ich z piciem Zdobycie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu Rozpoznawanie i rozbrajanie mechanizmów obronnych wykład, mikroedukacja, dyskusja, psychoedukacja, dialog motywujący grupowa psychoterapia uzależnień

Edukacja

Numer Nazwa Cele Rodzaj (metody) Forma Rodzaj terapii
B.1. Trzeźwe seanse Wyzwolenie określonych emocji Dostarczanie nowych przemyśleń Spojrzenie na zachowania podobne do własnych z innej perspektywy niż dotychczas projekcja filmu, mikroedukacja, psychoedukacja grupowa psychoterapia uzależnień
B.2. Edukator Zdobycie bądź pogłębienie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu Uświadomienie destrukcyjnego wpływu picia na stan zdrowia Pogodzenie się z własnymi ograniczeniami Zdobycie wiedzy na temat nawrotów i zapobiegania nawrotom psychoedukacja, wykład grupowa psychoterapia uzależnień

Zadaniowość i Samopoznanie

Numer Nazwa Cele Rodzaj (metody) Forma Rodzaj terapii
C.1. Od dziś działam Pogłębienie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu Rozpoznanie własnych wartości, zdolności, dążeń które są w pełni akceptowane i sprzyjają osiąganiu wytyczonych celów Zmiana dotychczasowego stylu życia - bez alkoholu dyskusja, autodiagnoza, psychoedukacja, mikroedukacja grupowa psychoterapia uzależnień
C.2. Klub Trzeźwości Wsparcie procesu trzeźwienia, rozwoju osobistego i zachowania abstynencji przez osobę uzależnioną od alkoholu dyskusja grupowa psychoterapia uzależnień
C.3. Moje Ja Zwiększenie zdolności do trwałego utrzymywania trzeźwości Zwiększenie zdolności do rozwiązywania problemów osobistych Zwiększenie zdolności do prowadzenia zdrowego i konstruktywnego życia mikroedukacja, dialog motywujący indywidualna psychoterapia uzależnień