Przetarg na przebudowę pomieszczeń szatni dla pracowników – opiekunów Mieszkańców w budynku DPS

W dniu 27 lipca 2015 roku Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej 13 ogłosił Przetarg na przebudowę pomieszczeń szatni dla pracowników – opiekunów Mieszkańców, w budynku przy ul. Wójtowskiej 13 w Warszawie. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – 190556 – 2015.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiary robót (w załączeniu).

Informacje o przetargu dostępne są również na stronie Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zal. nr 2a Przedmiar-przebudowa szatni-budowalne Zal. nr 2c Przedmiar-przebudowa pomieszczeń-elektryczne Zal. nr 7 Umowa – wzór Zał. nr 2b Przedmiar-szatnia opiekunów-sanitarne Zał. nr 3 Formularz Ofertowy Zał. nr 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków Zał. nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zał. nr 8 Potwierdzenie dokonania wizji lokalnej Zał.nr 1c Projekt-instalacje elektryczne Zał.nr 4 Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZZałącznik nr 1a – Projekt – przebudowa pomieszczeń – strony 1-15Załącznik nr 1a – Projekt – przebudowa pomieszczeń – strony od 16 – 25Załącznik nr 1b – projekt – przebudowa instalacji sanitarnych – strony 1-15Załącznik nr 1b – projekt – przebudowa instalacji sanitarnych – strony 16-29