Młodzież z SOW Dom przy Rynku wraz z Seniorami idą do Tyflogalerii

RAZEM NA PRELEKCJĘ …

Uczciliśmy 180 rocznicę urodzin Marii Konopnickiej uczestnicząc w pobliskiej Tyflogalerii w niezwykłej prelekcji wygłoszonej przez Panią Wiesławę Dłubak. Prelegentka w sposób bardzo ciekawy przybliżyła postać wybitnej polskiej pisarki, co zainspirowało nas do ponownej lektury jej utworów. W przemieszczeniu się na miejsce wydarzenia towarzyszyła nam i służyła wsparciem młodzież z SOW Dom przy Rynku. Dziękujemy im za to!